Stockholm blir en alltmer viktigare stad

Efter Stockholms stads grundande blev staden en viktig handelsstad och en omlastningsplats för handelsvaror. Från olika delar av Sverige fraktades allt från smör, hudar och pälsar till Stockholm där varorna köptes av tyska köpmän. De tyska köpmännen hade även de med sig varor som svenskarna ville köpa, såsom öl, vin, textilier, glas, kryddor och salt.

Sveriges största stad

Det tog inte lång tid för Stockholm att etablera sig som Sveriges största stad, det skedde redan på 1200-talet. Stadens invånare var dock inte många och man beräknar att på 1400-talet var invånarantalet ungefär 5 000. Etthundra år senare bodde det här 6 000 invånare, som jämförelse hade London samtidigt cirka 40 000 invånare och Paris ungefär 100 000 invånare. Slaget vid Brunkeberg år 1471 och Stockholms blodbad år 1520 påverkade stort hur Stockholm utvecklades. Stockholm byggdes från början med utgångspunkt från den bebyggelse som etablerats på Stadsholmen, där Gamla Stan ligger idag. Runt denna byggdes en mur i syfte att skydda Stockholm och andra viktiga städer som Sigtuna. Detta ansågs nödvändigt då fientliga krigsflottor inte var en ovanlighet på denna tid. Alla hus utanför stadsmuren var byggda av trä och detta hade sitt syfte. Om fienden trots allt belägrade Stockholm skulle trähusen brännas ner för att inte fienden skulle få tillgång till mat och husrum. Muren bestod till en början av trä men började byggas om på 1300-talet och blev nu i sten. När muren var helt klar var den sju meter hög och hade torn där man vid behov kunde beskjuta fiender. Muren och tornen ledde till att Stockholm blev ett mycket svårt hinder att ta sig förbi för fiender som ville in till Mälaren och ta sig till Sveriges centrala delar. Landhöjningen hjälpte till genom att på 1500-talet se till att det blev omöjligt att ta sjövägen förbi de centrala delarna av Stockholm. Stadsmuren revs på 1630-talet.

Gustav Vasa

Danmarks kung Kristian II invaderade Sverige år 1520 och samma år överlämnades Stockholms slott till danskarna och Kristian II kröntes som Sveriges kung. Bara några få dagar efter detta avrättades många av kung Kristians motståndare och det är detta som benämns som Stockholms blodbad. Kristians tid som kung i Sverige blev dock inte långvarig. år 1521 startade en rad krigshändelser som ett direkt uppror mot kung Kristian vilket ledde till att Sverige lämnade Kalmarunionen för gott. Gustav Vasa tågade in mot Stockholm och kung Kristian lämnade Sverige efter att hans anhängare blivit allt färre och han insåg att han hade inget att sätta emot. År 1523 blev Gustav Vasa Sveriges kung och under hans år vid makten expanderade Stockholm starkt och hade ett invånarantal i början på 1600-talet på omkring 10 000 personer. Gustav Vasa dog år 1560 och sedan dess har Sverige haft många kungar. 1600-talet blev ett viktigt århundrade för Stockholm då man utvecklades till en europeisk stormakt och befolkningen ökade med cirka 55 000 personer på bara 80 år, en mycket stark utveckling på den tiden men befolkningstakten började efter detta att minska.