Stockholm idag

Det Stockholm vi har idag skiljer sig stort från det historiska Stockholm. Befolkningsökningen har gått ruskigt snabbt de senaste decennierna. Vid millennieskiftet bodde det cirka 750 000 personer i Stockholms stad. Idag är den siffran strax över 950 000. Det som dock fortfarande påminner om det ursprungliga Stockholm är Östersjön som återigen blivit ett handelns hav och där Stockholm spelar en allt större roll. Dock så har sjöfarten allt mer trängts undan till förmån för andra verksamheter, detta trots att inget annat land i Europa har så lång kust och vattenvägarna har i det närmaste obegränsad kapacitet. Ett arbete för att återigen stärka Stockholm som sjöfartsstad pågår.

Stockholm efter millennieskiftet

Det första decenniet på det nya milleniet skedde flera byggnationer och ombyggnadsprojekt i Stockholm. År 2000 invigdes Tvärbanan, den nästan två mil långa spårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären. Samtidigt pågick byggnationen av södra länken som invigde år 2004. Den är 6 kilometer lång och 4,6 av dessa kilometer går i tunnel och blev därmed Sveriges längsta och, fram till år 2007, även Europas längsta stadsmotorvägstunnel. Mycket handlade också om den snabba befolkningsökningen som skedde till Stockholm. Flera olika stadsutvecklingsprogram startades med syfte att ta reda på hur man kunde mäta den tillströmningen med bostäder för de att bo i. Det har bland annat pekats ut ett stort antal utvecklingsområden där strax över 60 000 bostäder skulle kunna byggas. De flesta av dessa platser är gamla industri- eller hamnområden vilket skulle innebära attraktiva bostäder nära havet. Man pekade även på att genom att förtäta de nuvarande bostadsområdena skulle ytterligare 20 000 bostäder kunna byggas. Med fler människor kommer även fler bilar och miljöproblem. År 2006 infördes trängselskatt i Stockholm på försök som pågick till i slutet av juli. Sedan fick alla i Stockholms län rösta om trängselskatten skulle vara kvar eller om den skulle tas bort. Resultatet blev att 51,5 procent röstade för trängselskatten och trängselskatten blev permanent den 1 augusti 2007. Tillströmningen av folk som flyttar till Stockholm fortsätter ännu men med bostadsbrist trissas priserna upp vilket gjort det svårt för många att få en bostad.

Stockholm och turism

Stockholm är en stor turiststad och turisttillströmningen till Stockholm ökar. Statistik för 2018 års första kvartal visar att antalet gästnätter ökat på ett år med 16 procent, från 188 443 gästnätter till 213 283 gästnätter. Det många turister vill uppleva är de sevärdheter med gammal historisk charm. Att besöka slottet och Gamla stan är populärt, likaså Skansen, Vasamuseet och museet om ABBA. Det spås att turismen till Stockholm kommer fortsätta att öka. Detta då Stockholm har blivit ett populärt resmål för kinesiska besökare som stått för den största ökningen det senaste året. Tyskar står dock för den största delen av turister till Sverige och Stockholm. En stor del av Stockholms inkomster från besöksnäringen kommer från färje- och kryssningstrafiken och år 2017 anlände totalt 600 000 passagerare till Stockholms hamnar vilket motsvarar en ökning på 22 procent sedan året innan. Turismen till Stockholm är otroligt viktig för staden i sig vilket är lätt att glömma bort.