Stockholms grundande

Stockholm är förutom Sveriges huvudstad även landets kulturella, politiska, mediala samt ekonomiska centrum. Stockholm är Nordens största tätort med cirka 1.5 miljoner invånare. I själva staden Stockholm bor det omkring 952 000 invånare. Med tätort räknas även Huddinge, Järfälla, Solna, Sollentuna, Botkyrka, Haninge, Tyresö, Sundbyberg, Nacka och Danderyd. I hela Stockholms län bor det cirka 2.3 miljoner invånare. Stockholm har varit landets största och viktigaste stad ända sedan år 1436 då Stockholm fick stadsprivilegier genom det privilegiebrev som utfärdades den 1 maj år 1436 av Riksrådet. År 1634 samlades kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning till Stockholm. Stockholms skärgård är en av världen mest örika, sammanhängande skärgårdar, med sina drygt 30 000 öar.

Stockholms geografiska läge

Det område som idag är Stockholm var havsbotten i mer än tusen år efter att inlandsisen, som började smälta för 18 000 år sedan, hade smält undan och Stockholm låg då cirka 160 meter under nuvarande havsnivå. Den postglaciära landhöjningen pågick och höjde det som skulle bli Stockholm med 11 millimeter per år. Olika delar av nuvarande Storstockholm kom därför upp till ytan vartefter och Stockholm var länge ett enda stort örike. De äldsta lämningarna har hittats i Huddinge söder om Stockholm och är från stenåldersjägares- och fiskares boplatser. Dessa lämningar är från cirka 6 000 år f.Kr. Den äldsta boplatsen i nuvarande Stockholms kommun finns i stadsdelen Skrubba i Skarpnäck. Denna boplats har daterats till cirka 4 000 år f.Kr. Omkring 2 000 år f.Kr var det bara de högsta bergen i dagens Stockholms innerstad som stack upp ur havet. Allt eftersom fler delar av Stockholm kom upp till ytan bosattes de vilket har bevisats genom utgrävningar. Dagens moderna bebyggelse har dock utplånat i princip alla spår efter tidiga bosättningar i nuvarande Stockholm innerstad.

Stockholms stads grundande

När Stockholm som stad grundades tvistar de lärda om och det finns två olika troliga scenarion. Det ena är att Stockholm redan före år 1200 hade utvecklats till en stor handelsstad och blivit Sveriges huvudstad. Det andra troliga scenariot är att det mesta var jordbruksmark fram till mitten på 1200-talet och därefter expanderade till en stad mycket fort. Det äldsta bevarade skriftiga dokument som nämner namnet Stockholm, och där man är säker på dateringen, är från år 1252 och därför anses år 1252 officiellt vara stadens grundande. Dock är man säker på att staden fanns innan som ett bysamhälle. Dokumentet från 1252 är Birger jarls skyddsbrev för Fogdö kloster där det kungjordes att klostret togs i beskydd. I sista meningen på brevet, som är undertecknat av kung Valdemar och hans far Birger jarl, står det ”dat(um) Stockholm”. Innan Stockholm blev huvudstad var Sigtuna huvudstad. Anledningen till att många tror att Stockholm grundades innan år 1200 var för att år 1187 ägde ”Härjningen av Sigtuna” rum där österländska inkräktare tog sig in och brände ner Sigtuna. Stockholm ska då ha grundats som efterträdare till Stockholm och i den så kallade Visbykrönikan ska Stockholm, enligt medeltida källor, grundats strax efter Sigtuna brändes ner. Denna uppgift är dock ifrågasatt då anteckningen om detta är från omkring år 1410. Vilket år Stockholm grundades exakt är alltså fortfarande inte helt klarlagt.