Stockholms stadions historia

Stockholms stadions historia

Stockholms stadion byggdes under åren 1910 – 1912, Torben Grut var den arkitekt som var med och byggde Stockholms stadion och förutom den så har han byggt Solliden på Öland. Till en början skulle stadion byggas av trä och målas vit då den bara skulle vara tillfällig men man insåg snart att man i stället skulle bygga den av 400 000 tegelstenar ifrån Helsingborg. Inspirationen till studion är hämtad från ringmuren på Gotland och Ragnar Östbergs tegelarkitektur. Grut ville använda den medeltida tegel byggnadskonsten i ett modernt sammanhang, studion skulle prydas av cirka 80 skulpturer i sten och på den yttre fasaden skulle man bygga block av granit.

 

Man planerade också att den öppna ytan mellan studion och Valhallavägen skulle bli en park så att när det var pauser så skulle publiken kunna lämna läktarna och gå en promenad i parken, men det blev tyvärr för dyrt då det skulle kosta 1,3 miljoner att bygga parken så det blev aldrig av. Grut hade svårt att beräkna hur många åskådarplatser man behövde bygga pga att man hade väldigt lite kunskap om detta på den tiden, men den 30 Maj 1912 prov belastade man läktaren med 500 personer och dagen efter invigdes arenan. Och på 1930 – talet började man med det tänkta skulpturprogrammet och man reste några av dom skulpturer som skulle stå vid ingången bland annat Carl Eldhs “löparna”.

 

Varför byggdes arenan?

Jo man byggde den här arenan för att Sverige blev utsedda till att hålla i dom Olympiska spelen 1912 och eftersom Stockholm då inte hade någon större idrottsarena då så tog Sveriges Centralförening ett beslut på att den här Idrottsarena skulle byggas. Och man designade arenan på det sättet man gjorde för att konsten spelade en viktig roll i olympiska spelen på den tiden, år 1906 beslutade man att arkitektur, skulptur, måleri, musik och litteratur skulle vara en del av tävlingarna. 1956 avgjordes dom olympiska hästtävlingarna på Stockholms stadion men man hade också hunnit göra om arenan då, den övre västra läktaren hade nu fått en ny betongkonstruktion istället för trä då den i trä brann ner och man gjorde samma jobb med den östra läktaren 1967.

Vid EM i friidrott så utvidgade man också stadion med hjälp av arkitekt Sture Frölén som då byggde en ny läktare och studion hade nu platser för 27 000 åskådare men återigen skulle stadion renoveras 1990 och då rev man det jobb som Frölén gjort och byggde en läktare som var mer anpassade efter den arkitektur som redan fanns i stadion men som hade samma åskådarplatser som den tidigare. Stockholm stad tog över stadion 1964 innan dess var det svenska staten som ägde studion, nu är det alltså staden som äger stadion medans marken som stadion står på ägs av kungliga Djurgårdsförvaltningen. Arenan ersatte den idrottspark som legat där tidigare, där fanns en grusbana för fotbollsspelande och friidrott, en cementbana runt omkring så man kan cykla och springa och tennispaviljongen som låg där har flyttats till tennisstadion.