Tunnelbana i Stockholm

Stockholm är en stad som växer. Varför skulle den inte göra det liksom? Sveriges huvudstad är en otroligt god mötesplats för flera olika typer av människor. I Stockholm finns goda möjligheter att göra karriär och starta ett gott liv med ett enormt utbud av aktiviteter. Något för alla helt enkelt. Och i takt med att staden växer ökar även antalet besökare. Fler hör talas om staden. Fler vill se det senaste och fler kommer hit för att närvara på olika affärsmöten eller konferenser. Detta ställer högra krav på kollektivtrafiken då besökare sällan kommer hit med egen bil eller cykel. Och med ett större behov av kollektivtrafik känns det som att den enda rimliga lösningen är att bygga ut den befintliga. Och det är precis vad som är på gång med tunnelbanan i Stockholm.

En helt ny linje

Stockholm planerar att bygga ut tunnelbanan. Det kommer ske dels genom att den blåa linjen byggs ut. Från Kungsträdgården kommer blåa linjen gå till en ny station som heter Sofia, vid Sofiakyrkan på Södermalm. Därefter kommer linjen dela sig för att åt ena hållet åka förbi Hammarby sjöstad, Sickla, Järla och till slut hamna i Nacka. Åt det andra håller kommer blåa linjen stanna vid Gullmarsplan och sedan vidare mot Slakthusområdet. Detta kommer kunna avlasta den tungt trafikerade gröna linjen som idag körs från Gullmarsplan. Det kommer även ge ett högre värde för Slakthusområdet som kommer genomgå en stor omvandling de kommande åren.

 

Det kommer även att skapas en helt ny linje. Den gula linjen. Denna kommer att gå från Odenplan och vidare mot Hagastaden, södra Hagalund och stanna i Arenastaden. Genom att skapa enklare transportväg från det relativt nya arenastaden och koppla ihop det med Hagastaden där det byggs för fullt och ge allt en bra koppling till centrala Stockholm ökar det värdet för alla. Personer som bor i området och de som arbetar och har kontor i Solna kommer dra en stor fördel av den gula linjen. Samtidigt så avlastas övriga linjer så personer som ska åt andra håll kan få en mer behaglig resa. Allt blir med andra ord bättre för samtliga.

Ett stort arbete

Att genomför ett arbete av denna storlek säger sig självt kommer att vara en rejäl utmaning. Därför läggs det ner ett stort fokus på att underlag för själva genomföranden är otroligt väl genomarbetat. Ett av de företag som har en stor roll vid utbyggnationen av Stockholms tunnelbana är Sweco. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom bygg som tillsammans med det spanska företaget Typsa tar fram förfrågningsunderlag som sedan entreprenörer kommer få genomarbeta för att sedan kunna lämna pris för att få genomför själva arbetet. Där kommer med all sannolikhet de stora företagen i Sverige som Skanska och NCC lägga en enorm kraft för att få ta åt sig ett arbete som inte bara är viktigt på grund av dess storlek, utan även på grund av dess betydelse för staden Stockholm och dess invånare.

Ett stort arbete

Det kommer vara många år innan detta arbete står färdigt. Men likt många andra goda saker så tåls det att vänta på. En bättre, miljövänlig kollektivtrafik. En bättre stad. Ett bättre Stockholm.