Världsarv i Sverige

År 1984 skrev Sverige under världsarvskonventionen och sedan tog de nordiska ländernas riksantikvarieämbeten fram lämpliga objekt på världsarv i Norden. Det är riksantikvarieämbetet som har ansvar för att världsarvskonventionen följs och ansvar för kulturarven medans Naturvårdsverket ansvarar för världsarven som är naturarv. Året var 1991 när Sverige fick sitt första världsarv och det blev Drottningholm på Lovön. Idag finns det 15 världsarv i Sverige varav 3 av dessa ligger i Stockholm.

Drottningholms slott

Att besöka Drottningholms slott passar perfekt som en dagsutflykt för den som vill uppleva en historisk miljö. Drottningholms slott är uppfört på 1600-talet och är Sveriges bäst bevarade kungliga slott. I slottet finns det flertalet magnifika salonger från 1600-, 1700- och 1800-talen som de kungar som bott här då satt sin egen prägel på. Till slottet finns en mycket vacker parkanläggning som började anläggas redan år 1681. Här finns även Drottningholms Slottsteater som är från 1700-talet som är en av Europas bäst bevarade 1700-talsteatrar. Denna teater är även den enda i hela världen som fortfarande använder originalmaskineriet regelbundet. Under sommaren sker det guidade visningar och föreställningar av teatern. Drottningholmsparken är öppen dygnet runt och det kostar inget att gå in. Slottet är sedan år 1981 Kungaparets bostad och år 1991 blev Drottningholms slott, tillsammans med lustslottet Kina slott, slottsteatern och den stora parken upptaget som Sveriges första världsarv av UNESCO.

Birka och Hovgården

Birka och Hovgården är två områden som ligger på Björkö samt på Adelsö i Mälaren som upptogs på UNESCO:s världsarvslista år 1993 med motiveringen: ”Birka Hovgården bär ett exceptionellt välbevarat vittnesbörd till det vitt spridda handelsnätverket vikingarna grundade under två århundraden av deras fenomenala och politiska expansion”. Birka var ett samhälle under vikingatiden i cirka tvåhundra år mellan 700-talet och 900-talet. Här växte en liten stad fram och Birka kallas ofta för Sveriges första stad. Under vikingatiden var Birka en mycket viktig handelsplats i svearnas rike. Här har ända sedan slutet på 1600-talet skett utgrävningar och ett stort antal fynd har gjorts som visas i Birkamuseet som ligger på just Birka. Hovgården var viktig ur den synpunkt att mycket av Svearikets styrning skedde härifrån på 700-talet. Birka låg på andra sidan fjärden. Idag är Hovgården ett fornlämningsområde och här finns en borgruin, husgrunder, gravfält, en tingsplats och runstenar. Genom de utgrävningar som skett här har omkring 3 000 arkeologiska fynd gjorts och de förvaras på Statens historiska museum i Stockholm.

Skogskyrkogården

År 1912 beslutade Stockholms stadsfullmäktige att ett markområde i södra Stockholm skulle komma att bli en ny begravningsplats. Efter åtta år, år 1920, invigdes Skogskyrkogården däremot fortsatte bygget av denna nya kyrkogård fram tills år 1940. Muren runt Skogskyrkogården byggdes av arbetslösa i Stockholm och är cirka 3,6 kilometer lång. Arkitekterna utgick från den natur som fanns här och skapade fem begravningskapell och kvarter med gravplatser inne i tallskogen. Skogskyrkogården har cirka 100 000 gravplatser vilket är mer än någon annan kyrkogård i Sverige. År 1994 upptogs Skogskyrkogården på UNESCO:s världsarvslista. Guidade visningar sker här under sommartid av Stockholms stadsmuseum.